Sjømannsforeningen i Tønsberg

Tønsberg Sjømannsforening - Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter

Hvem er vi?
Tønsberg Sjømannsforening ble stiftet i 1846. Foreningen har fremmet maritim kultur på mange områder som etablering av sjømannskole i 1859 og oppføring av sjømannshjem i 1923. Av særlig betydning de senere årene er restaureringen av Tollboden som ble oppført i 1827, og som siden 2007 blant annet huser Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter.

Hva gjør vi?
I Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter formidles i dag byens maritime historie av tidligere sjøoffiserer og hvalfangere. Senteret er åpent for publikum og benyttes også som et tilbud i den kulturelle skolesekken.

Foreningens årlige bacalaofestival foregår på brygga. Her serveres over 1 tonn bacalao på en travel juli-lørdag. Underholdningen besørges av shantykoret som er en viktig kulturbærer i foreningens regi.

Lokalene i Tollboden gjenskaper en rekke maritime miljøer og er til leie som møte og selskapslokale.

Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter: www.tonsbergsjo.no
Sjømannsforeningen
Sjømannsforeningen
Sjømannsforeningen