Tønsberg havn har ansvaret for å tilrettelegge for all skipsfart i havneområdet

Tønsberg Havn

Hvem er vi?
Tønsberg Havn har ansvaret for å tilrettelegge for all skipsfart i havneområdet og ønsker i tillegg velkommen nesten 8000 betalende båtgjester i året. Havna er byens maritime ansikt utad gjennom de betydelige arealene de disponerer langs kanalen.

Den maritime historien er også nært knyttet til havna. Allerede på 1100-tallet mener man det fantes en form for havneoppsyn til å anvise plass og til å innkreve avgifter. Slik har havna har vært toneangivende for hvordan Tønsberg by har utviklet seg

Havna er en viktig kulturbærer blant annet gjennom en lang historie med skipsbygging og de utallige hvalfangstekspedisjoner er utrustet her.

Hva gjør vi?
Havnevesenets formål i dag er å legge forholdene til rette for planlegging, utbygging og drift av havnen. Videre er Tønsberg havn er godt tilrettelagt som gjestehavn for lystbåter, og ble i 2013 kårets som Norges beste.

Besøk vår webside: www.tonsberghavn.no
Tønsberg gjestehavn
Tønsberg gjestehavn
Tønsberg gjestehavn