Tønsberg maritime kulturkonferanse

Tønsberg maritime kulturkonferanse - Program

Onsdag 30. august (Kl: 11.00-16.30)

Ps. forbehold om endringer


 • Ordfører Petter Berg

Velkommen til Tønsberg – åpning 

 • Per Olaf Lia, Georg Kamfjord

Tønsberg Maritime Kulturforum – hvem er vi og hva vil vi?

 • Professor Thomas Hylland Eriksen

Hvor ble det av kystkulturen og den maritime kulturen i nasjonsbyggingen? 

 • Tidl. museumsdirektør og forfatter Bård Kolltveit

Utviklingen av det maritime kulturfeltet gjennom 40 år. Et historisk overblikk og noen tanker om framtiden.

 • Hans Christian Bangsmoen, tidligere informasjonsdirektør Wilh. Wilhelmsen, Norske Akevitters Venner

Norsk linjeakevitt som del av maritim kulturhistorien og historier

 • Leder Asgeir Svendsen - Forbundet KYSTEN

Kystkulturen må ivaretas på grasrota. Hva har Forbundet KYSTEN lært av å ha samlet grasrota gjennom snart 40 år. Utfordringer fremover.

 • Avdelingsleder Håvard Heggelund, Norsk Teknisk Museum

Formidling av historie og gamle gjenstander i en ny tid og med ny teknologi. Hva kan vi lære av andre temaområder?

 • Einar Chr. Erlingsen, TMK, Stiftelsen Nytt Osebergskip

Losen som nasjonsbygger Kl 1900 Aperitiff på DS Kysten og festmiddag

Onsdag 31. august (Kl: 09.00-12.00)

Ps. forbehold om endringer


 • Nils Anker, Direktør ved Vestfoldmuseene IKS

Maritim kultur som tema i et regionalt museumsperspektiv i Vestfold

 • Per Olaf Lia, TMK, Loggen Kystlag

Byutvikling med maritim kultur. Planlegging og utvikling av Kanalen i Tønsberg

 • Georg Kamfjord, TMK, Kysten

Omdømmebygging gjennom maritim kultur

 • Bjørn Strandli, Nasjonalparkforvalter Færder nasjonalpark

Beretninger  om liv og bosetting i Færder nasjonalpark

 • Panel og publikum - Tanker om videreføring
Kulturinnslag

Avslutning

Påmelding


Tønsberg kysttårn