Kystkultursenter i Tønsberg

Tønsberg Kystkultursenter - Loggen Kystlag

Hvem er vi?
Tønsberg Kystkultursenter består av bygninger, kaier, utearealer og slipp på den gamle Ubåtstasjonen i Tønsberg. Miljøet rundt senteret gir det mest allsidige inntrykket av Tønsbergs maritime historie.

Arbeidet med å vedlikeholde og utvikle kystkultursenteret gjøres av 350 entusiaster i Loggen Kystlag som også har denne rollen hva angår ishavsskuta Berntine.

Hva gjør vi?
Loggen Kystlag med sine omlag 350 frivillige er organisert i ulike arbeidsgrupper for vedlikehold og utvikling av Kystkultursenteret og ishavsskuta Bertine, ved siden av historisk-museal gruppe og shantykor.

Loggens motto er Vern gjennom bruk. Kystlaget bevarer og styrker kystens tradisjonelle verdier gjennom blant annet bruk av tradisjonelle fartøyer og kystmiljø, utleie av slipp, kaiplass og møtelokaler, sosiale samlinger og åpne møter. Loggen har i flere år arrangert Kystkulturdagene i Tønsberg.

Tønsberg kystkultursenter: www.loggenkystlag.no
Kystkultursenter
Kystkultursenter
Kystkultursenter