Tønsberg maritime kulturkonferanse

Tønsberg inviterer til

Maritime kulturkonferanse

Maritim kultur som nasjonsbygger og regional utviklingsarena

Tønsbergområdet har et tungt miljø knyttet til maritim kultur, og en mer en 1100-årig maritim historie. Intet er derfor mer naturlig enn at vi i Tønsberg løfter fram den maritime kulturens innhold, rolle og betydning i en maritime kulturkonferanse 30. og 31. august 2017.

Fra programmet ser vi bl.a. at professor Hylland Eriksen tar for seg hvorfor sjøen og kysten tapte mot bønder og innlandet i nasjonsbyggingen på 1800-tallet. Nestoren Bård Kolltveit vil sette den maritime kultursektoren i et historisk perspektiv. Forbundet Kysten gjør oss kjent med det organiserte maritime kulturlivet. Vi tar opp hvordan ny teknologi også kan inngå i formidlingen av maritim kultur. Direktør Nils Anker ved Vestfoldmuseene orienterer om maritim kultur som tema i et regionalt museumsperspektiv i Vestfold. Akevittens plass i norsk skipsfartshistorie vil bli dokumentert i fakta og anekdoter, og vi skal få et gløtt inn i folks tidligere liv i Færder nasjonalpark.

Med programmets blanding av praktiske, politiske, økonomiske og organisatoriske perspektiv håper vi konferansen vil ha interesse for kulturbyråkrater og politikere, kulturorganisasjoner og institusjoner samt individuelle med interesse for temaet.

Konferansested: Tønsberg Sjømannsforenings lokaler, Gamle Tollboden


Påmelding & program


Tønsberg kysttårn