Våre aktiviteter

“Samarbeid styrker Tønsberg som maritim kulturby –
sammen skaper vi den maritime kulturløypa”

Tønsberg Sjømannsforening - Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter

Hvem er vi?
Tønsberg Maritime Kulturforum (TMK) er et interessefellesskap av seks selvstendige organisasjoner på det maritime kulturfeltet stiftet i 2013. De seks organisasjonene framstår med sine tilbud som «den maritime kulturløypa» i Tønsberg. Samarbeidet i TMK bidrar til å utvikle Tønsberg-området til et allsidig maritimt kultursentrum og et bidrag til Tønsbergs unike kulturhistoriske. TMK er videre et organ for å gi publikum en helhetlig maritim opplevelse til basert på medlemsorganisasjonenes ulike tilbud.

Hva gjør vi?
TMK styrker arbeidet i medlemsorganisasjonen gjennom å markedsføre Tønsbergs maritime kultur og historie i samarbeid med offentlige, private og frivillige aktører. TMK jobber for å påvirke utviklingen av en maritim kulturhistorisk profil på Tønsberg-området til glede for lokalbefolkning, næringsliv og besøkende i området. TMK samordner aktiviteter og arrangement på det maritime kulturhistoriske området og bidrar til enhetlig kommunikasjon av dette.

Vil du holde deg oppdatert på hva vi gjør?

Tønsberg maritime kulturforum
Tønsberg maritime kulturforum
Tønsberg maritime kulturforum