DS Kysten er et av Norges eldste og mest originale kystfartøy med dampdrift

DS Kysten

Hvem er vi?
DS Kysten er et av Norges eldste og mest originale kystfartøy med dampdrift, bygd i Trondhjem i 1909. Ildsjeler kjøpte DS Kysten og satt henne i stand til Tønsbergs 1100 års jubileum i i 1971.

Fra 1971 var DS Kysten et viktig symbol på Tønsbergs maritime historie. Etter et lengere opphold grunnet omfattende slitasje, gjør nå en rekke frivillige en stor innsats for at DS Kysten igjen skal bli symbolet for byen, og et tilbud om en spesiell opplevelse i Tønsberg-skjærgården.

Hva gjør vi?
En betydelig gruppe ildsjeler bidrar i restaureringsarbeidet under riksantikvarens oppsyn. Flere frivillige er ønsket. Offentlige og private aktører bidrar med økonomisk støtte til arbeidet.

Fra 2017 vil DS Kysten igjen tilby publikum seilinger i Færder nasjonalpark, samtidig som skuta vil være et spennende alternativ for lukkede arrangementer for bedrifter, organisasjoner og private.

DS Kysten: www.dskysten.no
DS Kysten
DS Kysten
DS Kysten