Berntine er den eldste ishavsskuta som er under seil i Norge

Berntine

Hvem er vi?
Berntine er den eldste ishavsskuta som er under seil i Norge i dag og er erklært verneverdig av riksantikvaren. Skuta ble bygd som ishavsjakt ved Tromsø Skibsverft i 1890 etter mønster av Hardanger-jakten.

Berntine var ishavsjakt fram til 1920. Skuta ble deretter benyttet som fraktebåt fram til 1978 og blant annet bygget om til motorjakt. Berntine ble kjøpt og tilbakeført til seilfartøy av ildsjeler i Tønsberg i 1978. Hun eies av Stiftelsen Berntine og vedlikehold og drift foregår i samarbeid med Loggen kystlag og Fuglehuks venner.

Hva gjør vi?
Målet er i dag å ta vare på Berntine som en del av det maritime miljøet i Tønsberg slik at flest mulig kan få oppleve å få seile med ei ekte selfangstskute fra forrige århundre.

I juli bli arrangeres det spesielle tematurer som annonseres i media og på Berntines hjemmeside. For øvrig benyttes skuta til bestillingsturer med ruter og reisemål i Færder nasjonalpark.

Berntine: www.berntine.no
Ishavsskuta Berntine
Ishavsskuta Berntine
Ishavsskuta Berntine